Masketan

Masketan jest niezależnym butikiem inwestycyjnym udzielającym finansowania typu mezzanine prywatnym i publicznym przedsiębiorstwom w Polsce, wspomagając ich rozwój, przejęcia, refinansowanie i wykupy menedżerskie. Koncentrujemy się na współinwestowaniu w małe i średnie transakcje, gdzie nasz kapitał pracuje równolegle z kapitałem dostarczonym przez głównego inwestora.

Dążymy do osiągnięcia zysków z inwestycji poprzez skoncentrowaną i aktywną strategię inwestycyjną opartą na długoletnim doświadczeniu naszego zespołu, wspieranego przez komitet inwestycyjny.